bg-3-1
Eldariel je veřejnou verzí databáze dezinformačních řetězových e-mailů, které kolují českým kyberprostorem. Umožňuje anonymní přístup široké veřejnosti. Z důvodu informační toxicity je obsah e-mailů strojově zkrácen, aby tato databáze nemohla sloužit k jejich dalšímu šíření. Pro novináře, výzkumníky z akademické sféry apod. je určena plná verze databáze obsahující plnou, nekrácenou verzi obsahu. O přístup lze požádat na adrese cesti.elfove(at)gmail.com, součástí žádosti musí být její zdůvodnění. Čeští elfové si vyhrazují právo před schválením přístupu ověřit identitu žadatele. Případné zájemce upozorňujeme, že databázi na základě požadavků bezpečnostních složek státu neposkytujeme třetím stranám formou kopií, neumožňujeme její automatizované dálkové zpracování a netolerujeme pokusy o její automatické stahování a kopírování.

Show Email

ID: 20180
Subject: Nějaký arogantní cizinec v tričku požaduje peníze na pokrytí svých kritických ekonomických potřeb.“
Date: 2022-11-12 20:46
Abstract:
Source: Telegram @neCT24
Link: https://www.youtube.com/watch?v=P5BLA17QVYw
Tags:
USA Ukrajina
Body:
Shortened version of the chain email from the Czech elves database.
Attachments

fox.mp4
5.61 MiB
Has same attachments
20228 Arogantní cizinec v tričku požaduje peníze 2022-11-08 09:15:25
20853 Arogantní cizinec v tričku požaduje peníze 2022-12-01 23:31:12
20872 „Nějaký arogantní cizinec v tričku požaduije ...... 2022-11-19 10:15:03
22963 wow_ Arogantní cizinec v tričku požaduje peníze 2023-03-18 09:34:00
23438 umravnění "presidenta " v tričku 2023-03-07 19:31:00

Similar emails
20228 Arogantní cizinec v tričku požaduje peníze 2022-11-08 09:15:25
20428 I v Americe jsou nasr... na požadavky Zelensého ...... 2022-11-15 18:18:46
20853 Arogantní cizinec v tričku požaduje peníze 2022-12-01 23:31:12
20872 „Nějaký arogantní cizinec v tričku požaduije ...... 2022-11-19 10:15:03
22963 wow_ Arogantní cizinec v tričku požaduje peníze 2023-03-18 09:34:00
23438 umravnění "presidenta " v tričku 2023-03-07 19:31:00