bg-3-1
Eldariel je veřejnou verzí databáze dezinformačních řetězových e-mailů, které kolují českým kyberprostorem. Umožňuje anonymní přístup široké veřejnosti. Z důvodu informační toxicity je obsah e-mailů strojově zkrácen, aby tato databáze nemohla sloužit k jejich dalšímu šíření. Pro novináře, výzkumníky z akademické sféry apod. je určena plná verze databáze obsahující plnou, nekrácenou verzi obsahu. O přístup lze požádat na adrese cesti.elfove(at)gmail.com, součástí žádosti musí být její zdůvodnění. Čeští elfové si vyhrazují právo před schválením přístupu ověřit identitu žadatele. Případné zájemce upozorňujeme, že databázi na základě požadavků bezpečnostních složek státu neposkytujeme třetím stranám formou kopií, neumožňujeme její automatizované dálkové zpracování a netolerujeme pokusy o její automatické stahování a kopírování.

Show Email

ID: 20181
Subject: ‎Anton Tanistrak posiela fotku
Date: 2022-11-12 21:44
Abstract:
Source: Facebook - Ika Ga
Link:
Tags:
vláda politika česká Ukrajina konspirace sociální problémy
Body:
Shortened version of the chain email from the Czech elves database.
Attachments

IMG-20221112-WA0000.jpg
62.06 KiB

Similar emails
20183 ‎havelkovabozena33 posílá fotografii 2022-11-12 22:47:30
20184 ...... 2022-11-12 10:39:34
20190 posílám fotografii 2022-11-11 18:20:32
20225 .......... 2022-11-13 15:44:50
20424 Fiala.. 2022-11-15 13:08:24
20622 Tys to věděl?? 2022-11-19 08:21:00