bg-3-1
Eldariel je veřejnou verzí databáze dezinformačních řetězových e-mailů, které kolují českým kyberprostorem. Umožňuje anonymní přístup široké veřejnosti. Z důvodu informační toxicity je obsah e-mailů strojově zkrácen, aby tato databáze nemohla sloužit k jejich dalšímu šíření. Pro novináře, výzkumníky z akademické sféry apod. je určena plná verze databáze obsahující plnou, nekrácenou verzi obsahu. O přístup lze požádat na adrese cesti.elfove(at)gmail.com, součástí žádosti musí být její zdůvodnění. Čeští elfové si vyhrazují právo před schválením přístupu ověřit identitu žadatele. Případné zájemce upozorňujeme, že databázi na základě požadavků bezpečnostních složek státu neposkytujeme třetím stranám formou kopií, neumožňujeme její automatizované dálkové zpracování a netolerujeme pokusy o její automatické stahování a kopírování.

Show Email

ID: 27598
Subject: Vyjmutí osob z evidence STB v roce 1990
Date: 2024-01-27 17:51
Abstract:
Source: www.pozitivnisvet.cz
Link: https://www.facebook.com/photo?fbid=7223997430945675&set=a.785723584773124
Tags:
elity historie komunismus konspirace politika česká prezidentské volby
Body:
Shortened version of the chain email from the Czech elves database.
Attachments

2019-02-19 R-Sacher _ Vyj...
268.63 KiB
Has same attachments
27362 Vyjmutí osob z evidence STB v r.1990 2024-01-12 21:44:07
27496 JUDr. Richard Sacher - Vyjmutí osob z evidence STB v roce 1990 2024-01-24 08:38:00

Similar emails
26508 KRÁTKÉ, ALE VELICE VÝSTIŽNÉ HODNOCENÍ 2023-10-27 13:22:45
26513 KRÁTKÉ, ALE VELICE VÝSTIŽNÉ HODNOCEN našich chartistů.. 2023-10-28 09:17:52
26630 WAHRHEIT ODER DICHTUNG ??? 2023-10-18 18:11:00
27362 Vyjmutí osob z evidence STB v r.1990 2024-01-12 21:44:07
27496 JUDr. Richard Sacher - Vyjmutí osob z evidence STB v roce 1990 2024-01-24 08:38:00