bg-3-1
Eldariel je veřejnou verzí databáze dezinformačních řetězových e-mailů, které kolují českým kyberprostorem. Umožňuje anonymní přístup široké veřejnosti. Z důvodu informační toxicity je obsah e-mailů strojově zkrácen, aby tato databáze nemohla sloužit k jejich dalšímu šíření. Pro novináře, výzkumníky z akademické sféry apod. je určena plná verze databáze obsahující plnou, nekrácenou verzi obsahu. O přístup lze požádat na adrese cesti.elfove(at)gmail.com, součástí žádosti musí být její zdůvodnění. Čeští elfové si vyhrazují právo před schválením přístupu ověřit identitu žadatele. Případné zájemce upozorňujeme, že databázi na základě požadavků bezpečnostních složek státu neposkytujeme třetím stranám formou kopií, neumožňujeme její automatizované dálkové zpracování a netolerujeme pokusy o její automatické stahování a kopírování.

Show Email

ID: 13363
Subject: Prezident promluvil a Džamila Stehlíková spustila dotaz
Date: 2021-12-02 12:08
Abstract:
Source:
Link:
Tags:
Rusko EU ODS ČSSD KSČM KDU-ČSL
Body:
Shortened version of the chain email from the Czech elves database.

Similar emails
13610 Prezident promluvil a Džamila Stehlíková spustila dotaz 2021-12-03 14:34:00
13611 Prezident promluvil a Džamila Stehlíková vyvolala dotaz ... 2021-12-08 10:40:55
13789 Prezident promluvil a Džamila Stehlíková spustila dotaz 2021-12-24 21:45:29
13863 Džamila a pan prezident ... 2022-01-03 16:19:00
13867 Prezident promluvil a Džamila Stehlíková spustila dotaz 2022-01-05 19:05:00
13933 Prezident promluvil a Džamila Stehlíková spustila dotaz 2021-12-24 23:13:38
14135 Džamila Stehlíková spustila dotaz a pan prezident promluvil .. 2022-01-09 14:01:54
14166 Džamila a pan prezident ... 2022-01-12 04:57:07
14189 Džamila Stehlíková spustila dotaz a pan prezident promluvil ....... 2022-01-12 21:58:43
14352 Džamila Stehlíková spustila dotaz a pan prezident promluvil .. 2022-01-20 11:01:32
16383 Džamila .... pan prezident má paměť, což se většině nehodí... 2022-03-19 00:22:02
19568 Pan prezident má dobrou paměť Džamilo Stehlíková (proč tak radikálně zdražuje plyn) 2022-09-12 10:20:57