bg-3-1
Eldariel je veřejnou verzí databáze dezinformačních řetězových e-mailů, které kolují českým kyberprostorem. Umožňuje anonymní přístup široké veřejnosti. Z důvodu informační toxicity je obsah e-mailů strojově zkrácen, aby tato databáze nemohla sloužit k jejich dalšímu šíření. Pro novináře, výzkumníky z akademické sféry apod. je určena plná verze databáze obsahující plnou, nekrácenou verzi obsahu. O přístup lze požádat na adrese cesti.elfove(at)gmail.com, součástí žádosti musí být její zdůvodnění. Čeští elfové si vyhrazují právo před schválením přístupu ověřit identitu žadatele. Případné zájemce upozorňujeme, že databázi na základě požadavků bezpečnostních složek státu neposkytujeme třetím stranám formou kopií, neumožňujeme její automatizované dálkové zpracování a netolerujeme pokusy o její automatické stahování a kopírování.

Show Email

ID: 26313
Subject: Lidi a nadlidi
Date: 2023-10-03 17:52
Abstract:
Source: https://t.me/Slovensko slovakom
Link:
Tags:
elity EU sociální problémy podvody a korupce
Body:
Shortened version of the chain email from the Czech elves database.
Attachments

VELKÝ SKANDÁL.pdf
984.28 KiB
Has same attachments
26241 Lidi a nadlidi 2023-10-10 11:33:49

Similar emails
26241 Lidi a nadlidi 2023-10-10 11:33:49