bg-3-1
Eldariel je veřejnou verzí databáze dezinformačních řetězových e-mailů, které kolují českým kyberprostorem. Umožňuje anonymní přístup široké veřejnosti. Z důvodu informační toxicity je obsah e-mailů strojově zkrácen, aby tato databáze nemohla sloužit k jejich dalšímu šíření. Pro novináře, výzkumníky z akademické sféry apod. je určena plná verze databáze obsahující plnou, nekrácenou verzi obsahu. O přístup lze požádat na adrese cesti.elfove(at)gmail.com, součástí žádosti musí být její zdůvodnění. Čeští elfové si vyhrazují právo před schválením přístupu ověřit identitu žadatele. Případné zájemce upozorňujeme, že databázi na základě požadavků bezpečnostních složek státu neposkytujeme třetím stranám formou kopií, neumožňujeme její automatizované dálkové zpracování a netolerujeme pokusy o její automatické stahování a kopírování.

Show Email

ID: 26309
Subject: Články 106 a 107 Charty OSN
Date: 2023-10-18 21:19
Abstract:
Source: FB - Olina Polašková
Link: https://www.tydenikobcanskepravo.cz/2022/06/ctenarky-nam-pisi-rusko-ma-pravo.html
Tags:
Ukrajina Rusko historie USA Velká Británie Čína Německo EU NATO fašismus v česku
Body:
Shortened version of the chain email from the Czech elves database.

Similar emails
18584 články 106 a 107 Charty OSN 2022-07-06 20:58:08
18662 O tom nikdo netuší 2022-07-04 14:50:05
19091 články 106 a 107 Charty 2022-07-17 17:36:20