bg-3-1
Eldariel je veřejnou verzí databáze dezinformačních řetězových e-mailů, které kolují českým kyberprostorem. Umožňuje anonymní přístup široké veřejnosti. Z důvodu informační toxicity je obsah e-mailů strojově zkrácen, aby tato databáze nemohla sloužit k jejich dalšímu šíření. Pro novináře, výzkumníky z akademické sféry apod. je určena plná verze databáze obsahující plnou, nekrácenou verzi obsahu. O přístup lze požádat na adrese cesti.elfove(at)gmail.com, součástí žádosti musí být její zdůvodnění. Čeští elfové si vyhrazují právo před schválením přístupu ověřit identitu žadatele. Případné zájemce upozorňujeme, že databázi na základě požadavků bezpečnostních složek státu neposkytujeme třetím stranám formou kopií, neumožňujeme její automatizované dálkové zpracování a netolerujeme pokusy o její automatické stahování a kopírování.

Show Email

ID: 26296
Subject: na Sibiři vyšlo světlo
Date: 2023-10-24 17:05
Abstract:
Source: arctic-russia.ru
Link: https://arctic-russia.ru/en/project/world-class-cluster/
Tags:
USA Rusko
Mentioned characters:
Body:
Shortened version of the chain email from the Czech elves database.

Similar emails
16342 Rusko našlo na Sibiři 120 miliard tun ropy a plynu 2022-03-17 21:14:37
16542 [Rusko našlo na Sibiři 120 miliard tun ropy a plynu] 2022-03-26 21:54:04
16926 Rusko našlo na Sibiři 120 miliard tun ropy a plynu 2022-04-01 19:24:02
20045 Rusko našlo na Sibiři 120 miliard ropy a plynu 2022-10-28 08:44:48
20212 120 miliard tun ropy a plynu, skvělá zpráva z RF 2022-11-02 14:11:00