bg-3-1
Eldariel je veřejnou verzí databáze dezinformačních řetězových e-mailů, které kolují českým kyberprostorem. Umožňuje anonymní přístup široké veřejnosti. Z důvodu informační toxicity je obsah e-mailů strojově zkrácen, aby tato databáze nemohla sloužit k jejich dalšímu šíření. Pro novináře, výzkumníky z akademické sféry apod. je určena plná verze databáze obsahující plnou, nekrácenou verzi obsahu. O přístup lze požádat na adrese cesti.elfove(at)gmail.com, součástí žádosti musí být její zdůvodnění. Čeští elfové si vyhrazují právo před schválením přístupu ověřit identitu žadatele. Případné zájemce upozorňujeme, že databázi na základě požadavků bezpečnostních složek státu neposkytujeme třetím stranám formou kopií, neumožňujeme její automatizované dálkové zpracování a netolerujeme pokusy o její automatické stahování a kopírování.

Show Email

ID: 26271
Subject: generál v Ostravě
Date: 2023-10-09 20:10
Abstract:
Source: Telegram @neCT24
Link: https://twitter.com/general_pavel/status/1617070375061393410
Tags:
konspirace prezidentské volby bezpečí Rusko Ukrajina zbraně
Mentioned characters:
Body:
Shortened version of the chain email from the Czech elves database.
Attachments

Jeneral_Petr_Pavel_v_Ostr...
798.64 KiB
Has same attachments
21787 Hajzl - jinak se to nedá říci ! 2023-01-23 21:10:22
24523 Ach jo, poslechni si 1. větu našeho jenerála v Ostravě !!!!! Jsem Chci mír ..... 2023-06-23 10:42:02
24822 Poslechni 1 větu generála v Ostravě ! 2023-07-23 22:56:24
25384 Naše peníze 2023-07-30 22:35:36
25710 Poslechni si 1 větu generála v Ostravě ! 9 vteřin stačí... 2023-09-24 14:14:19
25730 Poslechni si 1 větu generála v Ostravě ! 9 vteřin stačí... 2023-09-23 11:59:54
26010 Poslechni si 1 větu generála v Ostravě ! 9 vteřin stačí... 2023-10-07 11:19:00
26099 Poslechni si 1 větu generála v Ostravě! 9 vteřin stačí..j 2023-09-27 10:31:49
27204 Poslechni si 1 větu generála v Ostravě ! 9 vteřin stačí... 2023-12-28 17:10:33
27435 Poslechni si 1 větu v Ostravě ! 9 vteřin .. 2024-01-25 09:01:03

Similar emails
26099 Poslechni si 1 větu generála v Ostravě! 9 vteřin stačí..j 2023-09-27 10:31:49
27204 Poslechni si 1 větu generála v Ostravě ! 9 vteřin stačí... 2023-12-28 17:10:33
27435 Poslechni si 1 větu v Ostravě ! 9 vteřin .. 2024-01-25 09:01:03