bg-3-1
Eldariel je veřejnou verzí databáze dezinformačních řetězových e-mailů, které kolují českým kyberprostorem. Umožňuje anonymní přístup široké veřejnosti. Z důvodu informační toxicity je obsah e-mailů strojově zkrácen, aby tato databáze nemohla sloužit k jejich dalšímu šíření. Pro novináře, výzkumníky z akademické sféry apod. je určena plná verze databáze obsahující plnou, nekrácenou verzi obsahu. O přístup lze požádat na adrese cesti.elfove(at)gmail.com, součástí žádosti musí být její zdůvodnění. Čeští elfové si vyhrazují právo před schválením přístupu ověřit identitu žadatele. Případné zájemce upozorňujeme, že databázi na základě požadavků bezpečnostních složek státu neposkytujeme třetím stranám formou kopií, neumožňujeme její automatizované dálkové zpracování a netolerujeme pokusy o její automatické stahování a kopírování.

Show Email

ID: 25866
Subject: Pravda - rekapitulace !!!
Date: 2023-09-11 12:17
Abstract:
Source: telegram Petra F Rédová
Link:
Tags:
Ukrajina uprchlíci sociální problémy bezpečí
Body:
Shortened version of the chain email from the Czech elves database.
Attachments

Tak si to trochu__ zrekap...
140.33 KiB

Similar emails
25331 tak si to trochu zrekapitulujme 2023-08-30 17:19:16
25684 pravda, která nás obklopuje 2023-09-23 10:18:16
25102 Tak si to trochu zrekapitulujeme.......KONEČNĚ TO NĚKDO .PRAVDIVĚ NAPSAL !!!!!!!!!!! 2023-07-13 08:58:44
25853 🤔 Jsme cizinci ve vlastní zemi 2023-09-03 10:41:00