bg-3-1
Eldariel je veřejnou verzí databáze dezinformačních řetězových e-mailů, které kolují českým kyberprostorem. Umožňuje anonymní přístup široké veřejnosti. Z důvodu informační toxicity je obsah e-mailů strojově zkrácen, aby tato databáze nemohla sloužit k jejich dalšímu šíření. Pro novináře, výzkumníky z akademické sféry apod. je určena plná verze databáze obsahující plnou, nekrácenou verzi obsahu. O přístup lze požádat na adrese cesti.elfove(at)gmail.com, součástí žádosti musí být její zdůvodnění. Čeští elfové si vyhrazují právo před schválením přístupu ověřit identitu žadatele. Případné zájemce upozorňujeme, že databázi na základě požadavků bezpečnostních složek státu neposkytujeme třetím stranám formou kopií, neumožňujeme její automatizované dálkové zpracování a netolerujeme pokusy o její automatické stahování a kopírování.

Show Email

ID: 25862
Subject: Slovensko (tomu říkám odvaha!)
Date: 2023-08-03 05:14
Abstract:
Source:
Link:
Tags:
Ukrajina Slovensko Rusko USA zbraně Západ
Body:
Shortened version of the chain email from the Czech elves database.
Attachments

Chcete válku Tak běžte bo...
3.55 MiB
Has same attachments
23065 Chcete válku? Tak běžte bojovat! 2023-03-06 19:10:43
25133 Chcete válku? 2023-07-05 07:43:00

Similar emails
23065 Chcete válku? Tak běžte bojovat! 2023-03-06 19:10:43
25133 Chcete válku? 2023-07-05 07:43:00