bg-3-1
Eldariel je veřejnou verzí databáze dezinformačních řetězových e-mailů, které kolují českým kyberprostorem. Umožňuje anonymní přístup široké veřejnosti. Z důvodu informační toxicity je obsah e-mailů strojově zkrácen, aby tato databáze nemohla sloužit k jejich dalšímu šíření. Pro novináře, výzkumníky z akademické sféry apod. je určena plná verze databáze obsahující plnou, nekrácenou verzi obsahu. O přístup lze požádat na adrese cesti.elfove(at)gmail.com, součástí žádosti musí být její zdůvodnění. Čeští elfové si vyhrazují právo před schválením přístupu ověřit identitu žadatele. Případné zájemce upozorňujeme, že databázi na základě požadavků bezpečnostních složek státu neposkytujeme třetím stranám formou kopií, neumožňujeme její automatizované dálkové zpracování a netolerujeme pokusy o její automatické stahování a kopírování.

Show Email

ID: 25844
Subject: To snad nemohli říct?
Date: 2023-09-29 13:13
Abstract:
Source:
Link:
Tags:
politika česká vláda
Body:
Shortened version of the chain email from the Czech elves database.

Similar emails
25675 To snad nemohli říct?.....to jsou , ale pitomci ........ 2023-09-23 08:45:02
25697 To snad nemohli říct? NICMÉNĚ ŘEKLI A TÍM SE NESMAZATELNĚ ZAPSALI DO CHOCHOLOUŠKOVA SEZNAMU CITÁTŮ 2023-09-23 11:19:00
26377 citáty 2023-10-26 09:21:00
26708 Co slovo, to perla 2023-10-03 17:23:27
27164 DROBNÁ UKÁZKA myšlenkových pochodů ̈........to je neskutečné ........ 2023-12-23 09:41:27