bg-3-1
Eldariel je veřejnou verzí databáze dezinformačních řetězových e-mailů, které kolují českým kyberprostorem. Umožňuje anonymní přístup široké veřejnosti. Z důvodu informační toxicity je obsah e-mailů strojově zkrácen, aby tato databáze nemohla sloužit k jejich dalšímu šíření. Pro novináře, výzkumníky z akademické sféry apod. je určena plná verze databáze obsahující plnou, nekrácenou verzi obsahu. O přístup lze požádat na adrese cesti.elfove(at)gmail.com, součástí žádosti musí být její zdůvodnění. Čeští elfové si vyhrazují právo před schválením přístupu ověřit identitu žadatele. Případné zájemce upozorňujeme, že databázi na základě požadavků bezpečnostních složek státu neposkytujeme třetím stranám formou kopií, neumožňujeme její automatizované dálkové zpracování a netolerujeme pokusy o její automatické stahování a kopírování.

Show Email

ID: 25174
Subject: Nové výroky prezidenta Pávka
Date: 2023-08-01 08:29
Abstract:
Source: Vidlákovy kydy
Link: https://www.vidlakovykydy.cz/clanky/zakon-padajiciho-komouse
Tags:
Rusko Čína NATO EU
Body:
Shortened version of the chain email from the Czech elves database.
Attachments

Nové výroky nového pana p...
14.85 KiB
Has same attachments
23182 Výroky prezidentské... 2023-04-02 09:41:00
23570 Nové výroky nového pana prezidenta ... 2023-04-25 20:49:31
23701 Nové výroky nového pana prezidenta 2023-04-15 11:38:00
24128 Nové výroky nového pana prezidenta 2023-06-03 11:04:45
24685 Výroky prezidenta 2023-06-30 11:16:00
24801 Nové výroky nového pana prezidenta 2023-07-12 20:57:44
24885 Je to prezident. 2023-07-24 08:37:00
24910 Nové výroky nového pana prezidenta 2023-07-15 15:35:38
24911 Nové výroky nového pana prezidenta 2023-07-13 11:56:00