bg-3-1
Eldariel je veřejnou verzí databáze dezinformačních řetězových e-mailů, které kolují českým kyberprostorem. Umožňuje anonymní přístup široké veřejnosti. Z důvodu informační toxicity je obsah e-mailů strojově zkrácen, aby tato databáze nemohla sloužit k jejich dalšímu šíření. Pro novináře, výzkumníky z akademické sféry apod. je určena plná verze databáze obsahující plnou, nekrácenou verzi obsahu. O přístup lze požádat na adrese cesti.elfove(at)gmail.com, součástí žádosti musí být její zdůvodnění. Čeští elfové si vyhrazují právo před schválením přístupu ověřit identitu žadatele. Případné zájemce upozorňujeme, že databázi na základě požadavků bezpečnostních složek státu neposkytujeme třetím stranám formou kopií, neumožňujeme její automatizované dálkové zpracování a netolerujeme pokusy o její automatické stahování a kopírování.

Show Email

ID: 22801
Subject: Výborná práce
Date: 2023-02-21 10:00
Abstract:
Source:
Link:
Tags:
armáda Ukrajina Rusko politika česká
Body:
Shortened version of the chain email from the Czech elves database.
Attachments

Česko - žádost o info-Kuž...
2 MiB
Has same attachments
22800 žádost o informaci podle zákona 106/1999 Sb. 2023-02-11 13:57:54
22825 žádost o informaci zákona 106/1999 Sb. 2023-02-15 13:29:20
23444 Zadost o informaci, No nazdar Fialo 2023-03-08 21:31:00

Similar emails
22800 žádost o informaci podle zákona 106/1999 Sb. 2023-02-11 13:57:54
22825 žádost o informaci zákona 106/1999 Sb. 2023-02-15 13:29:20