bg-3-1
Eldariel je veřejnou verzí databáze dezinformačních řetězových e-mailů, které kolují českým kyberprostorem. Umožňuje anonymní přístup široké veřejnosti. Z důvodu informační toxicity je obsah e-mailů strojově zkrácen, aby tato databáze nemohla sloužit k jejich dalšímu šíření. Pro novináře, výzkumníky z akademické sféry apod. je určena plná verze databáze obsahující plnou, nekrácenou verzi obsahu. O přístup lze požádat na adrese cesti.elfove(at)gmail.com, součástí žádosti musí být její zdůvodnění. Čeští elfové si vyhrazují právo před schválením přístupu ověřit identitu žadatele. Případné zájemce upozorňujeme, že databázi na základě požadavků bezpečnostních složek státu neposkytujeme třetím stranám formou kopií, neumožňujeme její automatizované dálkové zpracování a netolerujeme pokusy o její automatické stahování a kopírování.

Show Email

ID: 22799
Subject: Šéf nejsilnější země - kdo ho vodí ?
Date: 2023-02-28 18:10
Abstract:
Source: TN.CZ
Link: https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/465566-prezident-biden-poodhalil-jake-dostava-pokyny-pred-dulezitymi-schuzkami
Tags:
USA
Mentioned characters:
Body:
Shortened version of the chain email from the Czech elves database.
Attachments

_šef nejsilnější země-hos...
5.91 MiB
Has same attachments
19334 Loutka s tahákem - prezident země, která si hraje na pány světa- tahák je potřeba 2022-08-17 10:21:00
19394 senilní BIDEN, pravdivý dokument....Video tak tady je to jasné 2022-08-22 12:57:40

Similar emails
19334 Loutka s tahákem - prezident země, která si hraje na pány světa- tahák je potřeba 2022-08-17 10:21:00
19394 senilní BIDEN, pravdivý dokument....Video tak tady je to jasné 2022-08-22 12:57:40