bg-3-1
Eldariel je veřejnou verzí databáze dezinformačních řetězových e-mailů, které kolují českým kyberprostorem. Umožňuje anonymní přístup široké veřejnosti. Z důvodu informační toxicity je obsah e-mailů strojově zkrácen, aby tato databáze nemohla sloužit k jejich dalšímu šíření. Pro novináře, výzkumníky z akademické sféry apod. je určena plná verze databáze obsahující plnou, nekrácenou verzi obsahu. O přístup lze požádat na adrese cesti.elfove(at)gmail.com, součástí žádosti musí být její zdůvodnění. Čeští elfové si vyhrazují právo před schválením přístupu ověřit identitu žadatele. Případné zájemce upozorňujeme, že databázi na základě požadavků bezpečnostních složek státu neposkytujeme třetím stranám formou kopií, neumožňujeme její automatizované dálkové zpracování a netolerujeme pokusy o její automatické stahování a kopírování.

Show Email

ID: 22783
Subject: Nejsledovanější analytik na světě se vyjádřil
Date: 2023-03-01 10:21
Abstract:
Source: Podivínský
Link: https://www.podivinsky.cz/?p=10308
Tags:
Rusko sociální problémy Západ Ukrajina
Body:
Shortened version of the chain email from the Czech elves database.
Attachments

hdb.jpg
86.51 KiB
Has same attachments
17243 Jeff.. 2022-03-30 23:37:03
17252 Nejsledovanější analytik na světě a ... 2022-03-30 05:32:07
17290 Jeff Curie... 2022-03-24 18:32:13
20016 Nejsledovanější analytik na světě se vyjádřil..... 2022-10-25 11:39:53

Similar emails
15754 Zamyšlení... 2022-03-06 20:51:21
15755 zajímavé, pravdivé a konečné 2022-03-06 20:43:35
16813 Currie 2022-04-06 12:55:30
17243 Jeff.. 2022-03-30 23:37:03
17252 Nejsledovanější analytik na světě a ... 2022-03-30 05:32:07
17290 Jeff Curie... 2022-03-24 18:32:13
17306 A jak dál ? 2022-04-01 16:51:29
17780 Názor ekonoma J.C. 2022-05-08 12:03:08
20016 Nejsledovanější analytik na světě se vyjádřil..... 2022-10-25 11:39:53