bg-3-1
Eldariel je veřejnou verzí databáze dezinformačních řetězových e-mailů, které kolují českým kyberprostorem. Umožňuje anonymní přístup široké veřejnosti. Z důvodu informační toxicity je obsah e-mailů strojově zkrácen, aby tato databáze nemohla sloužit k jejich dalšímu šíření. Pro novináře, výzkumníky z akademické sféry apod. je určena plná verze databáze obsahující plnou, nekrácenou verzi obsahu. O přístup lze požádat na adrese cesti.elfove(at)gmail.com, součástí žádosti musí být její zdůvodnění. Čeští elfové si vyhrazují právo před schválením přístupu ověřit identitu žadatele. Případné zájemce upozorňujeme, že databázi na základě požadavků bezpečnostních složek státu neposkytujeme třetím stranám formou kopií, neumožňujeme její automatizované dálkové zpracování a netolerujeme pokusy o její automatické stahování a kopírování.

Show Email

ID: 22748
Subject: Ta PANÍ mi mluví z duše, i když není podepsaná...
Date: 2023-02-24 22:33
Abstract:
Source: FB - Aliance národních sil
Link: https://www.facebook.com/1707668292784198/posts/3215713718646307/
Tags:
politika česká sociální problémy vláda Ukrajina
Mentioned characters:
Body:
Shortened version of the chain email from the Czech elves database.

Similar emails
21052 DOŠLO MI: a paní mi mluvi z duse, proto palec nahoru... ČEHO JE MOC, TOHO JE PŘÍLIŠ ‼! 2022-12-04 17:24:01
20777 Ta paní mi mluví z duše, i když není podepsaná...👍 2022-12-12 15:34:17
21314 Ta paní mi mluví z duše, i když není podepsaná...,, 2022-12-27 17:24:08
21399 Ta paní mi mluví z dušesi když není podepsaná...👍 2023-01-15 10:25:28
21402 Ta paní vmluví z duše, i když není podepsaná...👍 2023-01-12 10:57:58
21757 Ta paní mi mluví z duše, i když není podepsaná... 2023-01-11 14:12:00
22191 Ta paní mi mluví z duše, i když není podepsaná...👍 2023-01-28 11:22:58
22335 Ta paní mi mluví z duše, i když není podepsaná.... 2023-02-22 12:10:56
23472 Ta paní mi mluví z duše, i když není podepsaná...? 2023-02-09 10:49:17
24195 Ta PANÍ mi mluví z duše, i když není podepsaná... 2023-05-19 22:38:17