bg-3-1
Eldariel je veřejnou verzí databáze dezinformačních řetězových e-mailů, které kolují českým kyberprostorem. Umožňuje anonymní přístup široké veřejnosti. Z důvodu informační toxicity je obsah e-mailů strojově zkrácen, aby tato databáze nemohla sloužit k jejich dalšímu šíření. Pro novináře, výzkumníky z akademické sféry apod. je určena plná verze databáze obsahující plnou, nekrácenou verzi obsahu. O přístup lze požádat na adrese cesti.elfove(at)gmail.com, součástí žádosti musí být její zdůvodnění. Čeští elfové si vyhrazují právo před schválením přístupu ověřit identitu žadatele. Případné zájemce upozorňujeme, že databázi na základě požadavků bezpečnostních složek státu neposkytujeme třetím stranám formou kopií, neumožňujeme její automatizované dálkové zpracování a netolerujeme pokusy o její automatické stahování a kopírování.

Show Email

ID: 22745
Subject: Fw[2]: Tak konečně vysvětlení proč se USA a celý západ snaží včas Rusko zničit, to si nemohou dovolit !
Date: 2023-02-24 13:24
Abstract:
Source: podivinsky.cz
Link: https://www.podivinsky.cz/?p=12100
Tags:
USA Rusko česko-ruské bratrství
Mentioned characters:
Body:
Shortened version of the chain email from the Czech elves database.

Similar emails
19564 RUSKO -gigantický projekt vostok oil 2022-09-08 21:34:00
19781 velmi zajímavé a mnohé vysvětlující 2022-09-28 22:34:00
20723 Projekt Vostok oil !!! Tak proto to všecko "Jenkijové" vyprovokovali 2022-11-30 15:08:02
22438 RUSKO -giganticky projekt vostok oil 2023-02-09 13:24:30