bg-3-1
Eldariel je veřejnou verzí databáze dezinformačních řetězových e-mailů, které kolují českým kyberprostorem. Umožňuje anonymní přístup široké veřejnosti. Z důvodu informační toxicity je obsah e-mailů strojově zkrácen, aby tato databáze nemohla sloužit k jejich dalšímu šíření. Pro novináře, výzkumníky z akademické sféry apod. je určena plná verze databáze obsahující plnou, nekrácenou verzi obsahu. O přístup lze požádat na adrese cesti.elfove(at)gmail.com, součástí žádosti musí být její zdůvodnění. Čeští elfové si vyhrazují právo před schválením přístupu ověřit identitu žadatele. Případné zájemce upozorňujeme, že databázi na základě požadavků bezpečnostních složek státu neposkytujeme třetím stranám formou kopií, neumožňujeme její automatizované dálkové zpracování a netolerujeme pokusy o její automatické stahování a kopírování.

Show Email

ID: 22740
Subject: Vojenský veterán Robert Bačinsky od plic.....ZAJÍMAVÉ .......
Date: 2023-02-23 08:59
Abstract:
Source: YoutTube
Link: https://www.youtube.com/watch?v=m-lQEQZXOxo
Tags:
USA uprchlíci politika česká sociální problémy Slovensko Ukrajina zbraně agresivní NATO COVID-19
Body:
Shortened version of the chain email from the Czech elves database.

Similar emails
17673 Slovenský veterán ze srbské války - to je bohužel relita !!! 2022-04-07 11:55:03
17680 Slovenský veterán ze srbské války - to je bohužel realita !!! 2022-04-25 18:23:50
17764 Slovenský veterán ze srbské války - to je bohužel relita !!! 2022-04-14 22:53:20
22028 Slovenský veterán ze srbské války k dnešní Ukrajině - nebojí se !!! 2023-01-19 09:57:00