bg-3-1
Eldariel je veřejnou verzí databáze dezinformačních řetězových e-mailů, které kolují českým kyberprostorem. Umožňuje anonymní přístup široké veřejnosti. Z důvodu informační toxicity je obsah e-mailů strojově zkrácen, aby tato databáze nemohla sloužit k jejich dalšímu šíření. Pro novináře, výzkumníky z akademické sféry apod. je určena plná verze databáze obsahující plnou, nekrácenou verzi obsahu. O přístup lze požádat na adrese cesti.elfove(at)gmail.com, součástí žádosti musí být její zdůvodnění. Čeští elfové si vyhrazují právo před schválením přístupu ověřit identitu žadatele. Případné zájemce upozorňujeme, že databázi na základě požadavků bezpečnostních složek státu neposkytujeme třetím stranám formou kopií, neumožňujeme její automatizované dálkové zpracování a netolerujeme pokusy o její automatické stahování a kopírování.

Show Email

ID: 20184
Subject: ......
Date: 2022-11-12 10:39
Abstract:
Source: Facebook - Ika Ga
Link:
Tags:
politika česká konspirace sociální problémy vláda Ukrajina
Body:
Shortened version of the chain email from the Czech elves database.
Attachments

PHOTO-2022-11-11-19-59-32...
123.43 KiB

Similar emails
20181 ‎Anton Tanistrak posiela fotku 2022-11-12 21:44:48
20183 ‎havelkovabozena33 posílá fotografii 2022-11-12 22:47:30
20190 posílám fotografii 2022-11-11 18:20:32
20225 .......... 2022-11-13 15:44:50
20424 Fiala.. 2022-11-15 13:08:24
20622 Tys to věděl?? 2022-11-19 08:21:00