bg-3-1
Eldariel je veřejnou verzí databáze dezinformačních řetězových e-mailů, které kolují českým kyberprostorem. Umožňuje anonymní přístup široké veřejnosti. Z důvodu informační toxicity je obsah e-mailů strojově zkrácen, aby tato databáze nemohla sloužit k jejich dalšímu šíření. Pro novináře, výzkumníky z akademické sféry apod. je určena plná verze databáze obsahující plnou, nekrácenou verzi obsahu. O přístup lze požádat na adrese cesti.elfove(at)gmail.com, součástí žádosti musí být její zdůvodnění. Čeští elfové si vyhrazují právo před schválením přístupu ověřit identitu žadatele. Případné zájemce upozorňujeme, že databázi na základě požadavků bezpečnostních složek státu neposkytujeme třetím stranám formou kopií, neumožňujeme její automatizované dálkové zpracování a netolerujeme pokusy o její automatické stahování a kopírování.

Show Email

ID: 19738
Subject: Ukrajinka Ludmila k současné situaci to si přečtěte všichni TO JE DÍLO
Date: 2022-09-24 09:42
Abstract:
Source: podivinsky.cz
Link: https://www.podivinsky.cz/wp-content/uploads/2022/08/Sedim-s-Ukrajinkou-Ludmilou-u-kavy.pdf
Tags:
USA uprchlíci politika česká bezpečí Romové konspirace EU sociální problémy vláda Ukrajina
Body:
Shortened version of the chain email from the Czech elves database.

Similar emails
18327 Rozhovor 2022-06-13 14:06:58
18483 Rozhovor 2022-06-09 20:52:37
19082 Ukrajinka Ludmila k současné situaci 2022-07-26 00:06:48
19344 Ukrajinka Ludmila k současné situaci v migraci z UA. 2022-08-18 10:56:55
19413 Ukrajinka Ludmila k současné situaci ... to si přečtěte všichni ,TO JE DÍLO 2022-08-24 11:59:00
19468 Ukrajinka Ludmila k současné situaci. To si přečtěte 2022-08-30 07:36:13
19780 Ukrajinka Ludmila k současné situaci to si přečtěte všichni TO JE DÍLO 2022-10-03 15:11:58
20046 Ukrajinka Ludmila k současné situaci to si přečtěte všichni TO JE DÍLO 2022-10-28 22:46:02