bg-3-1
Eldariel je veřejnou verzí databáze dezinformačních řetězových e-mailů, které kolují českým kyberprostorem. Umožňuje anonymní přístup široké veřejnosti. Z důvodu informační toxicity je obsah e-mailů strojově zkrácen, aby tato databáze nemohla sloužit k jejich dalšímu šíření. Pro novináře, výzkumníky z akademické sféry apod. je určena plná verze databáze obsahující plnou, nekrácenou verzi obsahu. O přístup lze požádat na adrese cesti.elfove(at)gmail.com, součástí žádosti musí být její zdůvodnění. Čeští elfové si vyhrazují právo před schválením přístupu ověřit identitu žadatele. Případné zájemce upozorňujeme, že databázi na základě požadavků bezpečnostních složek státu neposkytujeme třetím stranám formou kopií, neumožňujeme její automatizované dálkové zpracování a netolerujeme pokusy o její automatické stahování a kopírování.

Show Email

ID: 19732
Subject: Jurečka o důchodech!
Date: 2022-09-29 10:01
Abstract:
Source:
Link:
Tags:
politika česká komunismus sociální problémy
Mentioned characters:
Body:
Shortened version of the chain email from the Czech elves database.
Attachments

Jurečka o důchodech..jpg
128.89 KiB
Has same attachments
19680 Jurečka o důchodech! 2022-09-24 01:23:18
19776 Jurečka o důchodech! 2022-10-04 17:04:20

Similar emails
19680 Jurečka o důchodech! 2022-09-24 01:23:18
19776 Jurečka o důchodech! 2022-10-04 17:04:20