bg-3-1
Eldariel je veřejnou verzí databáze dezinformačních řetězových e-mailů, které kolují českým kyberprostorem. Umožňuje anonymní přístup široké veřejnosti. Z důvodu informační toxicity je obsah e-mailů strojově zkrácen, aby tato databáze nemohla sloužit k jejich dalšímu šíření. Pro novináře, výzkumníky z akademické sféry apod. je určena plná verze databáze obsahující plnou, nekrácenou verzi obsahu. O přístup lze požádat na adrese cesti.elfove(at)gmail.com, součástí žádosti musí být její zdůvodnění. Čeští elfové si vyhrazují právo před schválením přístupu ověřit identitu žadatele. Případné zájemce upozorňujeme, že databázi na základě požadavků bezpečnostních složek státu neposkytujeme třetím stranám formou kopií, neumožňujeme její automatizované dálkové zpracování a netolerujeme pokusy o její automatické stahování a kopírování.

Show Email

ID: 19696
Subject: papaláš roku
Date: 2022-09-27 08:39
Abstract:
Source: Facebook - Podještědská levice
Link: https://ms-my.facebook.com/permalink.php?story_fbid=926243378766374&id=117413509649369
Tags:
politika česká podvody a korupce útok na instituce Velká Británie
Mentioned characters:
Body:
Shortened version of the chain email from the Czech elves database.
Attachments

priloha
559.9 KiB
Has same attachments
20074 Cenu "Papaláš roku" získává premiér Fiala 2022-10-27 21:48:00

Similar emails
19764 Počteníčko 2022-10-01 17:36:00
20074 Cenu "Papaláš roku" získává premiér Fiala 2022-10-27 21:48:00