bg-3-1
Eldariel je veřejnou verzí databáze dezinformačních řetězových e-mailů, které kolují českým kyberprostorem. Umožňuje anonymní přístup široké veřejnosti. Z důvodu informační toxicity je obsah e-mailů strojově zkrácen, aby tato databáze nemohla sloužit k jejich dalšímu šíření. Pro novináře, výzkumníky z akademické sféry apod. je určena plná verze databáze obsahující plnou, nekrácenou verzi obsahu. O přístup lze požádat na adrese cesti.elfove(at)gmail.com, součástí žádosti musí být její zdůvodnění. Čeští elfové si vyhrazují právo před schválením přístupu ověřit identitu žadatele. Případné zájemce upozorňujeme, že databázi na základě požadavků bezpečnostních složek státu neposkytujeme třetím stranám formou kopií, neumožňujeme její automatizované dálkové zpracování a netolerujeme pokusy o její automatické stahování a kopírování.

Show Email

ID: 19688
Subject: Nóta vlády RF vládám ČR a SR
Date: 2022-09-23 10:58
Abstract:
Source: Podivínský
Link: https://www.podivinsky.cz/?p=12120
Tags:
USA Rusko NATO vláda Slovensko agresivní NATO Ukrajina
Body:
Shortened version of the chain email from the Czech elves database.

Similar emails
17015 Nóta RF - UŽ JE TO TADY, naši parchanti nás zatáhli tam, kam slušní lidé nikdy NECHTĚJÍ 2022-04-15 10:37:24
17053 CERNOCHOVÁ z toho se budete jednoho dne ZODPOVÍDAT!!!!! Nóta RF - UŽ JE TO TADY, naši parchanti nás zatáhli tam, kam slušní lidé nikdy NECHTĚJÍ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 2022-04-15 10:37:24
17426 Nóta RF - UŽ JE TO TADY, naši parchanti nás zatáhli tam, kam slušní lidé nikdy NECHTĚJÍ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 2022-04-23 12:29:00
18324 Nóta RF - UŽ JE TO TADY 2022-06-15 20:02:37
19234 Nóta vlády RF vládámpČR a SR - jde do tuhého ! Pošlete t! 2022-08-12 11:20:02
19426 Nóta vlády RF vládám ČR a SR - jde do tuhého ! Pošlete známým! 2022-08-25 18:50:19
19369 Nóta vlády RF vládám ČR a SR - jde do tuhého ! Pošlete svým známým !v 2022-08-20 17:32:25
19542 Nóta vlády RF vládám ČR a SR - jde do tuhého ! 2022-09-07 11:13:00
19634 Nóta vlády RF vládám ČR a SR - jde do tuhého ! Pošlete svým známým ! 2022-09-19 10:01:00
19773 : Nóta vlády RF vládám ČR a SR - jde do tuhého! Pošlete známým! 2022-10-03 07:44:23
19864 Nóta vlády RF vládám ČR a SR - jde do tuhého ! Pošlete svým známým! 2022-10-12 10:47:00