bg-3-1
Eldariel je veřejnou verzí databáze dezinformačních řetězových e-mailů, které kolují českým kyberprostorem. Umožňuje anonymní přístup široké veřejnosti. Z důvodu informační toxicity je obsah e-mailů strojově zkrácen, aby tato databáze nemohla sloužit k jejich dalšímu šíření. Pro novináře, výzkumníky z akademické sféry apod. je určena plná verze databáze obsahující plnou, nekrácenou verzi obsahu. O přístup lze požádat na adrese cesti.elfove(at)gmail.com, součástí žádosti musí být její zdůvodnění. Čeští elfové si vyhrazují právo před schválením přístupu ověřit identitu žadatele. Případné zájemce upozorňujeme, že databázi na základě požadavků bezpečnostních složek státu neposkytujeme třetím stranám formou kopií, neumožňujeme její automatizované dálkové zpracování a netolerujeme pokusy o její automatické stahování a kopírování.

Show Email

ID: 19551
Subject: Vysmívají se nám?
Date: 2022-09-08 21:09
Abstract:
Source:
Link:
Tags:
podvody a korupce demokratický blok vláda volby
Body:
Shortened version of the chain email from the Czech elves database.
Attachments

Dokument5.docx
81.01 KiB

Similar emails
13736 Vláda odborníků ? 2021-12-31 12:47:06
13749 Vláda odborníků ? 2021-12-30 21:36:32
13754 pak.že to nejde 2021-12-28 16:18:52
13919 Vláda odborníků. 2021-12-28 23:25:59
14082 ... vláda odborníků, změna! Hlavně UMÍ JAZYKY... 2022-01-08 14:00:01
14371 Nová vláda 2022-01-19 03:01:35
14575 Vláda odborníků . . . změna ! 2022-01-28 01:15:05