bg-3-1
Eldariel je veřejnou verzí databáze dezinformačních řetězových e-mailů, které kolují českým kyberprostorem. Umožňuje anonymní přístup široké veřejnosti. Z důvodu informační toxicity je obsah e-mailů strojově zkrácen, aby tato databáze nemohla sloužit k jejich dalšímu šíření. Pro novináře, výzkumníky z akademické sféry apod. je určena plná verze databáze obsahující plnou, nekrácenou verzi obsahu. O přístup lze požádat na adrese cesti.elfove(at)gmail.com, součástí žádosti musí být její zdůvodnění. Čeští elfové si vyhrazují právo před schválením přístupu ověřit identitu žadatele.

Show Email

ID: 19543
Subject: panika ... V Bruselu i Praze vypukla mezi politiky panika.
Date: 2022-09-07 11:03
Abstract:
Source: Pozitivní svět
Link: https://www.pozitivnisvet.cz/panika-v-bruselu-i-praze-rusko-prolomilo-plynovou-blokadu-evropy/
Tags:
USA Rusko politika česká EU Západ
Body:
Shortened version of the chain email from the Czech elves database.

Similar emails
19621 V Bulharsku už padla vláda - u nás je to přísně tajná informace!!!!j 2022-09-18 12:39:00