bg-3-1
Eldariel je veřejnou verzí databáze dezinformačních řetězových e-mailů, které kolují českým kyberprostorem. Umožňuje anonymní přístup široké veřejnosti. Z důvodu informační toxicity je obsah e-mailů strojově zkrácen, aby tato databáze nemohla sloužit k jejich dalšímu šíření. Pro novináře, výzkumníky z akademické sféry apod. je určena plná verze databáze obsahující plnou, nekrácenou verzi obsahu. O přístup lze požádat na adrese cesti.elfove(at)gmail.com, součástí žádosti musí být její zdůvodnění. Čeští elfové si vyhrazují právo před schválením přístupu ověřit identitu žadatele.

Show Email

ID: 19542
Subject: Nóta vlády RF vládám ČR a SR - jde do tuhého !
Date: 2022-09-07 11:13
Abstract:
Source: Podivínský
Link: https://www.podivinsky.cz/?p=12120
Tags:
USA Rusko NATO vláda agresivní NATO Ukrajina
Body:
Shortened version of the chain email from the Czech elves database.

Similar emails
17015 Nóta RF - UŽ JE TO TADY, naši parchanti nás zatáhli tam, kam slušní lidé nikdy NECHTĚJÍ 2022-04-15 10:37:24
17053 CERNOCHOVÁ z toho se budete jednoho dne ZODPOVÍDAT!!!!! Nóta RF - UŽ JE TO TADY, naši parchanti nás zatáhli tam, kam slušní lidé nikdy NECHTĚJÍ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 2022-04-15 10:37:24
17426 Nóta RF - UŽ JE TO TADY, naši parchanti nás zatáhli tam, kam slušní lidé nikdy NECHTĚJÍ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 2022-04-23 12:29:00
18324 Nóta RF - UŽ JE TO TADY 2022-06-15 20:02:37
19234 Nóta vlády RF vládámpČR a SR - jde do tuhého ! Pošlete t! 2022-08-12 11:20:02
19426 Nóta vlády RF vládám ČR a SR - jde do tuhého ! Pošlete známým! 2022-08-25 18:50:19
19369 Nóta vlády RF vládám ČR a SR - jde do tuhého ! Pošlete svým známým !v 2022-08-20 17:32:25
19634 Nóta vlády RF vládám ČR a SR - jde do tuhého ! Pošlete svým známým ! 2022-09-19 10:01:00
19688 Nóta vlády RF vládám ČR a SR 2022-09-23 10:58:29