bg-3-1
Eldariel je veřejnou verzí databáze dezinformačních řetězových e-mailů, které kolují českým kyberprostorem. Umožňuje anonymní přístup široké veřejnosti. Z důvodu informační toxicity je obsah e-mailů strojově zkrácen, aby tato databáze nemohla sloužit k jejich dalšímu šíření. Pro novináře, výzkumníky z akademické sféry apod. je určena plná verze databáze obsahující plnou, nekrácenou verzi obsahu. O přístup lze požádat na adrese cesti.elfove(at)gmail.com, součástí žádosti musí být její zdůvodnění. Čeští elfové si vyhrazují právo před schválením přístupu ověřit identitu žadatele. Případné zájemce upozorňujeme, že databázi na základě požadavků bezpečnostních složek státu neposkytujeme třetím stranám formou kopií, neumožňujeme její automatizované dálkové zpracování a netolerujeme pokusy o její automatické stahování a kopírování.

Show Email

ID: 19521
Subject: K o Věry Jourové - hezky napsané
Date: 2022-09-06 10:53
Abstract:
Source:
Link:
Tags:
dřív bylo líp Rusko uprchlíci tradiční hodnoty Německo EU zelená politika LGBT útok na instituce česko-ruské bratrství Západ
Body:
Shortened version of the chain email from the Czech elves database.

Similar emails
11061 K prohlášení Věry Jourové - Neznám žádné "putinovské Rusko" 2021-08-01 14:44:59
18251 Výstižně napsané.... 2022-06-10 18:36:42
18559 K prohlášení Věry Jourové 2022-07-04 15:16:18
18955 K prohlášení Věry -! 2022-07-28 10:37:17
19682 K prohlášení Věry JOUROVÉ - reakce skupiny VLASTENCI ! 2022-09-11 11:56:00