bg-3-1
Eldariel je veřejnou verzí databáze dezinformačních řetězových e-mailů, které kolují českým kyberprostorem. Umožňuje anonymní přístup široké veřejnosti. Z důvodu informační toxicity je obsah e-mailů strojově zkrácen, aby tato databáze nemohla sloužit k jejich dalšímu šíření. Pro novináře, výzkumníky z akademické sféry apod. je určena plná verze databáze obsahující plnou, nekrácenou verzi obsahu. O přístup lze požádat na adrese cesti.elfove(at)gmail.com, součástí žádosti musí být její zdůvodnění. Čeští elfové si vyhrazují právo před schválením přístupu ověřit identitu žadatele. Případné zájemce upozorňujeme, že databázi na základě požadavků bezpečnostních složek státu neposkytujeme třetím stranám formou kopií, neumožňujeme její automatizované dálkové zpracování a netolerujeme pokusy o její automatické stahování a kopírování.

Show Email

ID: 19519
Subject: PROSÍM , OPRAVDU TO POŠLI !!
Date: 2022-09-05 16:51
Abstract:
Source: podivinsky.cz
Link: https://www.podivinsky.cz/?p=10928
Tags:
politika česká Česká televize demokratický blok neziskovky útok na instituce ODS
Body:
Shortened version of the chain email from the Czech elves database.

Similar emails
13202 Kampak se vytratily grilovací metody redaktorů ČT? 2021-12-08 17:03:06
13424 Kam se vytratily grilovací metody redaktorů ČT? 2021-11-29 11:29:01
13412 Kam se vytratily grilovací metdy redaktorů čt? 2021-12-01 06:01:00
13412 Kam se vytratily grilovací metdy redaktorů čt? 2021-12-01 06:01:00
13472 Kam se vytratily grilovací metody našich nezávislých redaktorů ? 2021-12-20 20:48:20
13488 Kam se vytratily grilovací metody našich nezávislých redaktorů ? 2021-12-08 19:51:53
14039 DOTAZ pro všechna média, redaktory a ČT 2022-01-11 07:09:58
14146 DOTAZ pro všechna média, redaktory a ČT !!! ???????? 2022-01-10 14:05:04
14163 DOTAZ pro všechna média, redaktory a ČT 2022-01-16 20:25:38
14327 DOTAZ pro všechna média, redaktory a ČT 2022-01-22 03:01:40
14537 DOTAZ pro všechna média, redaktory a ČT 2022-01-27 18:06:11
14950 Kampak se vytratily grilovací metody redaktorů ČT? 2022-02-11 15:30:15
16076 Kdy se ČT zeptá ... 2022-03-13 10:22:28
17300 RE: Kritika vládních činitelů a dalších 2022-04-20 23:16:33
17412 PROSÍM, OPRAVDU TO POŠLI 2022-04-27 07:18:21
19207 Média se bojí a MUSÍ POSLOUCHAT!!!! Je mi jich líto, nechat si diktovat a nesmět být demokratem!!!! PROSÍM, OPRAVDU TO POŠLI 2022-08-11 12:59:38
19362 PROSÍM, OPRAVDU TO POŠLI! Otázky a žádné odpovědi!!! 2022-08-19 18:51:00
19371 Dotaz pro všechna média, redaktory a ČT 2022-08-03 11:14:00
19382 PROSÍM, OPRAVDU TO POŠLI 2022-08-22 11:37:44
19577 PROSÍM, OPRAVDU TO POŠLI JE TO DŮLEŽITÉ DOSTAT K LIDEM 2022-09-07 07:14:20
20093 PROSÍM, OPRAVDU TO POŠLI JE TO DŮLEŽITÉ DOSTAT K LIDEM 2022-10-31 21:08:13