bg-3-1
Eldariel je veřejnou verzí databáze dezinformačních řetězových e-mailů, které kolují českým kyberprostorem. Umožňuje anonymní přístup široké veřejnosti. Z důvodu informační toxicity je obsah e-mailů strojově zkrácen, aby tato databáze nemohla sloužit k jejich dalšímu šíření. Pro novináře, výzkumníky z akademické sféry apod. je určena plná verze databáze obsahující plnou, nekrácenou verzi obsahu. O přístup lze požádat na adrese cesti.elfove(at)gmail.com, součástí žádosti musí být její zdůvodnění. Čeští elfové si vyhrazují právo před schválením přístupu ověřit identitu žadatele. Případné zájemce upozorňujeme, že databázi na základě požadavků bezpečnostních složek státu neposkytujeme třetím stranám formou kopií, neumožňujeme její automatizované dálkové zpracování a netolerujeme pokusy o její automatické stahování a kopírování.

Show Email

ID: 19507
Subject: BACHA NA NĚ - PETR PAVEL
Date: 2022-08-31 20:51
Abstract:
Source: quintus-sertorius.webnode.cz
Link: https://quintus-sertorius.webnode.cz/l/tajemny-spolek/
Tags:
USA politika česká prezidentské volby
Body:
Shortened version of the chain email from the Czech elves database.

Similar emails
18309 Kdo financuje kampaň generála ve výslužbě pk? 2022-06-13 18:32:19
18491 Kdo financuje kampaň gégentéerála ve výslužbě Petra Pavla?NO TO JE OPRAVDU ZAJÍMAVÉ !!!!!! 2022-06-29 17:27:02
18539 Kdo financuje kampaň generála ve výslužbě Petra Pavla? 2022-06-30 13:56:00
19510 Kdo financuje kampaň generála ve výslužbě Petra Pavla ? 2022-09-04 10:04:00
19737 Kdo financuje kampaň generála ve výslužbě Petra Pavla? 2022-09-28 15:51:00
19765 BACHA NA NĚ - PETR PAVEL 2022-09-28 22:02:00
19867 BACHA NA NĚ - PETR PAVEL 2022-10-12 22:32:44
19905 Kdo financuje kampaň generála ve výslužbě Petra Pavla! 2022-10-07 21:34:34
20082 PETR PAVEL - to je třeba dostat mezi lidi. 2022-10-26 14:35:00
20169 PETR PAVEL - to je třeba dostat mezi lidi. 2022-11-05 22:58:18