bg-3-1
Eldariel je veřejnou verzí databáze dezinformačních řetězových e-mailů, které kolují českým kyberprostorem. Umožňuje anonymní přístup široké veřejnosti. Z důvodu informační toxicity je obsah e-mailů strojově zkrácen, aby tato databáze nemohla sloužit k jejich dalšímu šíření. Pro novináře, výzkumníky z akademické sféry apod. je určena plná verze databáze obsahující plnou, nekrácenou verzi obsahu. O přístup lze požádat na adrese cesti.elfove(at)gmail.com, součástí žádosti musí být její zdůvodnění. Čeští elfové si vyhrazují právo před schválením přístupu ověřit identitu žadatele. Případné zájemce upozorňujeme, že databázi na základě požadavků bezpečnostních složek státu neposkytujeme třetím stranám formou kopií, neumožňujeme její automatizované dálkové zpracování a netolerujeme pokusy o její automatické stahování a kopírování.

Show Email

ID: 18867
Subject: Ještě jednou K. Konečná - druhý pokus
Date: 2022-07-14 21:56
Abstract:
Source:
Link:
Tags:
podvody a korupce sociální problémy politika česká KSČM vláda
Body:
Shortened version of the chain email from the Czech elves database.
Attachments

K. Konečná.mp4
9.52 MiB
Has same attachments
19560 : Chytrá, odvážná, nebezpečná Kateřina... 2022-08-08 18:52:33
19703 Chytrá , odvážná , nebezpečná Kateřina 2022-09-26 16:53:00

Similar emails
19560 : Chytrá, odvážná, nebezpečná Kateřina... 2022-08-08 18:52:33
19703 Chytrá , odvážná , nebezpečná Kateřina 2022-09-26 16:53:00