bg-3-1
Eldariel je veřejnou verzí databáze dezinformačních řetězových e-mailů, které kolují českým kyberprostorem. Umožňuje anonymní přístup široké veřejnosti. Z důvodu informační toxicity je obsah e-mailů strojově zkrácen, aby tato databáze nemohla sloužit k jejich dalšímu šíření. Pro novináře, výzkumníky z akademické sféry apod. je určena plná verze databáze obsahující plnou, nekrácenou verzi obsahu. O přístup lze požádat na adrese cesti.elfove(at)gmail.com, součástí žádosti musí být její zdůvodnění. Čeští elfové si vyhrazují právo před schválením přístupu ověřit identitu žadatele. Případné zájemce upozorňujeme, že databázi na základě požadavků bezpečnostních složek státu neposkytujeme třetím stranám formou kopií, neumožňujeme její automatizované dálkové zpracování a netolerujeme pokusy o její automatické stahování a kopírování.

Show Email

ID: 18094
Subject: Super nápad pro novoroční projev 2023 !!!
Date: 2022-05-28 12:53
Abstract:
Source: Facebook - Česká kotlina
Link:
Tags:
politika česká EU útok na instituce
Mentioned characters:
Body:
Shortened version of the chain email from the Czech elves database.
Attachments

Fiala 2014_ httpsm.face...
2.57 MiB
Has same attachments
15665 Fiala v roce 2014 - úžasné ! 2022-03-04 18:14:48
15691 Vyposlechní a bude tě bolet bránice od smíchu 2022-03-06 07:42:38
15706 Jak nám Fiala za 8 let dospěl (nikoli zmoudřel) 2022-03-05 19:34:30
15826 Fiala 2014...!! 2022-03-06 16:33:48
15833 P.Fiala v roce 2014 - to jsou věci, tolik kritiky směrem k EU ??!! 2022-03-05 19:34:04
15957 Fiala v roce 2014 2022-03-09 16:59:01
16228 Petr Fiala v r.2014- vydrž 2min.22sec. Podívejte se na toho HAJZLA 2022-03-07 06:36:58
16258 Fiala 2014 2022-03-08 10:22:56
17197 Fiala 2014 2022-03-23 18:30:42
17867 Vyposlechní si moudrého muže, bude tě bolet bránice od smíchu 2022-05-10 23:17:22
18257 Fiala 2014 2022-06-02 23:23:04
18526 Super nápad pro novoroční projev 2023 !!! 2022-06-20 07:35:56
18754 Super nápad pro novoroční projev 2023 !!! 2022-07-14 15:04:00
18764 2014 - To neuvěříš , - přeposílat 2022-07-17 13:02:57
19092 Super nápad pro novoroční projev 2023 !!! 2022-07-17 00:11:02
19890 Super nápad pro novoroční projev 2023 !!! 2022-10-14 13:05:22
19896 Super nápad pro novoroční projev 2023 !!! 2022-09-26 22:25:08
20729 Super nápad pro novoroční projev 2023 !!! 2022-12-01 18:23:22

Similar emails
15502 Tak to je, panečku, obrat ! Poslechni si Fialu před lety ......a teď už totálně ze všeho jen zblbnul... 2022-03-03 12:38:30
15505 Tak to je, panečku, obrat ! Poslechni si Fialu před lety ......a teď už totálně ze všeho jen zblbnul... 2022-03-03 12:38:30
15506 Tak to je, panečku, obrat ! Poslechni si Fialu před lety ......a teď už totálně ze všeho jen zblbnul... 2022-03-03 12:38:30
15507 Tak to je, panečku, obrat ! Poslechni si Fialu před lety ......a teď už totálně ze všeho jen zblbnul... 2022-03-03 12:38:30
15658 Jak mluvil Fiala před lety 2022-03-04 10:36:52
15665 Fiala v roce 2014 - úžasné ! 2022-03-04 18:14:48
15691 Vyposlechní a bude tě bolet bránice od smíchu 2022-03-06 07:42:38
15706 Jak nám Fiala za 8 let dospěl (nikoli zmoudřel) 2022-03-05 19:34:30
15826 Fiala 2014...!! 2022-03-06 16:33:48
15833 P.Fiala v roce 2014 - to jsou věci, tolik kritiky směrem k EU ??!! 2022-03-05 19:34:04
15957 Fiala v roce 2014 2022-03-09 16:59:01
16060 Fiala v roce 2014 2022-03-14 12:05:11
16062 Ale, ale! .....Fiala v roce 2014 2022-03-14 12:06:01
16228 Petr Fiala v r.2014- vydrž 2min.22sec. Podívejte se na toho HAJZLA 2022-03-07 06:36:58
16258 Fiala 2014 2022-03-08 10:22:56
16260 Fiala v roce 2014. Kritika mu šla dobře a co dnes? 2022-03-08 12:50:09
16267 Petr Fiala v roce 2014 - obrat o 180 stupňů - pouze přeposílám 2022-03-07 07:00:35
16808 Fiala v roce 2014 2022-04-05 20:35:20
17049 Zaznamenáno před osmi lety (2014). Kdopak že je tenhle pán, co burcuje proti Evropské Unii??? 2022-04-15 10:36:20
17190 p.Fiala před lety 2022-03-27 18:26:20
17197 Fiala 2014 2022-03-23 18:30:42
17205 FIALA - Před osmi lety - ten najednou otočil zmetek ! 2022-04-18 11:21:38
17458 Znáte tohoto pána ? 2022-04-20 15:07:43
17671 Co říká dnes 2022-05-02 06:21:06
17867 Vyposlechní si moudrého muže, bude tě bolet bránice od smíchu 2022-05-10 23:17:22
18015 Kdopak že je tenhle pán, co burcuje proti Evropské Unii??? 2022-05-25 21:27:09
18257 Fiala 2014 2022-06-02 23:23:04
18526 Super nápad pro novoroční projev 2023 !!! 2022-06-20 07:35:56
18563 „Zaznamenáno před osmi lety (2014). Kdopak že je tenhle pán, co burcuje proti Evropské Unii???“ 2022-07-04 09:25:52
18542 kdo to je to vím, hlupák Fiala, který je kam vítr, tam plášť!!!!Sledujte „Zaznamenáno před osmi lety (2014). Kdopak že je tenhle pán, co burcuje proti Evropské Unii???“ 2022-06-28 13:04:00
18754 Super nápad pro novoroční projev 2023 !!! 2022-07-14 15:04:00
18764 2014 - To neuvěříš , - přeposílat 2022-07-17 13:02:57
19092 Super nápad pro novoroční projev 2023 !!! 2022-07-17 00:11:02
19890 Super nápad pro novoroční projev 2023 !!! 2022-10-14 13:05:22
19896 Super nápad pro novoroční projev 2023 !!! 2022-09-26 22:25:08
20729 Super nápad pro novoroční projev 2023 !!! 2022-12-01 18:23:22