bg-3-1
Eldariel je veřejnou verzí databáze dezinformačních řetězových e-mailů, které kolují českým kyberprostorem. Umožňuje anonymní přístup široké veřejnosti. Z důvodu informační toxicity je obsah e-mailů strojově zkrácen, aby tato databáze nemohla sloužit k jejich dalšímu šíření. Pro novináře, výzkumníky z akademické sféry apod. je určena plná verze databáze obsahující plnou, nekrácenou verzi obsahu. O přístup lze požádat na adrese cesti.elfove(at)gmail.com, součástí žádosti musí být její zdůvodnění. Čeští elfové si vyhrazují právo před schválením přístupu ověřit identitu žadatele. Případné zájemce upozorňujeme, že databázi na základě požadavků bezpečnostních složek státu neposkytujeme třetím stranám formou kopií, neumožňujeme její automatizované dálkové zpracování a netolerujeme pokusy o její automatické stahování a kopírování.

Show Email

ID: 17854
Subject: Invaze Ukrajinců do České republiky - varující !
Date: 2022-05-14 17:00
Abstract:
Source: vk.com - Tsukuhara Bokuden
Link: https://vk.com/@707904899-invaze-ukrajinc-do-esk-republiky@707904899-invaze-ukrajinc-do-esk-republiky
Tags:
uprchlíci politika česká Německo islám sociální problémy vláda Západ Ukrajina fašismus v česku
Body:
Shortened version of the chain email from the Czech elves database.

Similar emails
18013 Invaze do Česka 2022-05-24 10:59:40
18011 Drsné, smutné, Fwd. Invaze do ČR 2022-05-26 11:00:28
17810 Invaze do Česka 2022-05-06 20:20:24