bg-3-1
Eldariel je veřejnou verzí databáze dezinformačních řetězových e-mailů, které kolují českým kyberprostorem. Umožňuje anonymní přístup široké veřejnosti. Z důvodu informační toxicity je obsah e-mailů strojově zkrácen, aby tato databáze nemohla sloužit k jejich dalšímu šíření. Pro novináře, výzkumníky z akademické sféry apod. je určena plná verze databáze obsahující plnou, nekrácenou verzi obsahu. O přístup lze požádat na adrese cesti.elfove(at)gmail.com, součástí žádosti musí být její zdůvodnění. Čeští elfové si vyhrazují právo před schválením přístupu ověřit identitu žadatele. Případné zájemce upozorňujeme, že databázi na základě požadavků bezpečnostních složek státu neposkytujeme třetím stranám formou kopií, neumožňujeme její automatizované dálkové zpracování a netolerujeme pokusy o její automatické stahování a kopírování.

Show Email

ID: 17815
Subject: Finské letectvo budeme v dobré společnosti
Date: 2022-05-08 22:48
Abstract:
Source:
Link:
Tags:
armáda NATO Česká televize
Mentioned characters:
Body:
Shortened version of the chain email from the Czech elves database.
Attachments

ČT24.pdf
885.03 KiB
Has same attachments
17844 Finské letectvo - svět se zbláznil 2022-05-12 13:56:00

Similar emails
17844 Finské letectvo - svět se zbláznil 2022-05-12 13:56:00