bg-3-1
Eldariel je veřejnou verzí databáze dezinformačních řetězových e-mailů, které kolují českým kyberprostorem. Umožňuje anonymní přístup široké veřejnosti. Z důvodu informační toxicity je obsah e-mailů strojově zkrácen, aby tato databáze nemohla sloužit k jejich dalšímu šíření. Pro novináře, výzkumníky z akademické sféry apod. je určena plná verze databáze obsahující plnou, nekrácenou verzi obsahu. O přístup lze požádat na adrese cesti.elfove(at)gmail.com, součástí žádosti musí být její zdůvodnění. Čeští elfové si vyhrazují právo před schválením přístupu ověřit identitu žadatele.

Show Email

Status: published
Subject: Invaze do Česka
Date: 2022-05-06 20:20
Abstract:
Source: vk.com - Tsukuhara Bokuden
Link: https://vk.com/@707904899-invaze-ukrajinc-do-esk-republiky@707904899-invaze-ukrajinc-do-esk-republiky
Tags:
uprchlíci politika česká Německo islám sociální problémy vláda Západ Ukrajina fašismus v česku
Body:
Shortened version of the chain email from the Czech elves database.