bg-3-1
Eldariel je veřejnou verzí databáze dezinformačních řetězových e-mailů, které kolují českým kyberprostorem. Umožňuje anonymní přístup široké veřejnosti. Z důvodu informační toxicity je obsah e-mailů strojově zkrácen, aby tato databáze nemohla sloužit k jejich dalšímu šíření. Pro novináře, výzkumníky z akademické sféry apod. je určena plná verze databáze obsahující plnou, nekrácenou verzi obsahu. O přístup lze požádat na adrese cesti.elfove(at)gmail.com, součástí žádosti musí být její zdůvodnění. Čeští elfové si vyhrazují právo před schválením přístupu ověřit identitu žadatele.

Show Email

ID: 17763
Subject: : NEPŘÍTEL č.1
Date: 2022-05-08 01:08
Abstract:
Source: otevrisvoumysl.cz
Link: https://otevrisvoumysl.cz/julian-assange-nas-nepritel-c-1/
Tags:
novináři
Mentioned characters:
Body:
Shortened version of the chain email from the Czech elves database.
Attachments

UTF-8''%4A%75%6C%69%61%6E...
9.19 MiB
Has same attachments
17762 NEPŘÍTEL č.1 2022-05-07 22:57:44

Similar emails
17762 NEPŘÍTEL č.1 2022-05-07 22:57:44