bg-3-1
Eldariel je veřejnou verzí databáze dezinformačních řetězových e-mailů, které kolují českým kyberprostorem. Umožňuje anonymní přístup široké veřejnosti. Z důvodu informační toxicity je obsah e-mailů strojově zkrácen, aby tato databáze nemohla sloužit k jejich dalšímu šíření. Pro novináře, výzkumníky z akademické sféry apod. je určena plná verze databáze obsahující plnou, nekrácenou verzi obsahu. O přístup lze požádat na adrese cesti.elfove(at)gmail.com, součástí žádosti musí být její zdůvodnění. Čeští elfové si vyhrazují právo před schválením přístupu ověřit identitu žadatele.

Show Email

Status: published
Subject: Něco se muselo stát
Date: 2022-04-14 11:40
Abstract:
Source: litterate.cz
Link: https://gloria.tv/post/A98khBKU3SZt4ctRpcN7Kuqg6
Tags:
USA Rusko politika česká vláda Západ Ukrajina
Body:
Shortened version of the chain email from the Czech elves database.