bg-3-1
Eldariel je veřejnou verzí databáze dezinformačních řetězových e-mailů, které kolují českým kyberprostorem. Umožňuje anonymní přístup široké veřejnosti. Z důvodu informační toxicity je obsah e-mailů strojově zkrácen, aby tato databáze nemohla sloužit k jejich dalšímu šíření. Pro novináře, výzkumníky z akademické sféry apod. je určena plná verze databáze obsahující plnou, nekrácenou verzi obsahu. O přístup lze požádat na adrese cesti.elfove(at)gmail.com, součástí žádosti musí být její zdůvodnění. Čeští elfové si vyhrazují právo před schválením přístupu ověřit identitu žadatele.

Show Email

ID: 17554
Subject: Nezapomeňte na soudruhy
Date: 2020-11-26 10:49
Abstract:
Source: Aliance národních sil
Link: https://aliancenarodnichsil.cz/kam-vitr-tam-plast/
Tags:
politika česká elity Česká televize komunismus
Body:
Shortened version of the chain email from the Czech elves database.

Similar emails
7580 Nezapomeňte na soudruhy. 2020-11-11 23:44:17