bg-3-1
Eldariel je veřejnou verzí databáze dezinformačních řetězových e-mailů, které kolují českým kyberprostorem. Umožňuje anonymní přístup široké veřejnosti. Z důvodu informační toxicity je obsah e-mailů strojově zkrácen, aby tato databáze nemohla sloužit k jejich dalšímu šíření. Pro novináře, výzkumníky z akademické sféry apod. je určena plná verze databáze obsahující plnou, nekrácenou verzi obsahu. O přístup lze požádat na adrese cesti.elfove(at)gmail.com, součástí žádosti musí být její zdůvodnění. Čeští elfové si vyhrazují právo před schválením přístupu ověřit identitu žadatele.

Show Email

ID: 17549
Subject: Vrbětice - objevná kompilace reálií z dobových otevřených zdrojů
Date: 2021-04-20 10:42
Abstract:
Source: Parlamentní listy
Link: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/znepokojiva-fakta-o-afere-vrbetice
Tags:
USA Rusko politika česká konspirace vláda Vrbětice
Body:
Shortened version of the chain email from the Czech elves database.